مزایای جهان کارت
امکان استفاده از جهان کارت در مراکز معرفی شده با برخورداری از تخفیفات ویژه در شبکه تخفیف اختصاصی.
سفارش کارت تخفیف
جهت سفارش و اخذ كارت تخفیف جهان کارت در قسمت سفارشات فرم مربوطه را پر نموده و سفارش خود را ثبت نمایید.
پذیرش نماینده
برای درخواست نمایندگی از شرکت جهان کارت می بایست اطلاعات اولیه خود را برای ما ارسال نمایید.
خدمات پس از فروش
شرکت مدیران جهان افروز با بهره گیری از کارشناسان حرفه ای و نمایندگیهای مجاز در سراسر کشور