ویزا کارت و مستر کارت های بین المللی

دارای اینترنت بانک جهت مشاهده گردش حساب
عدم نیاز به حمل پول نقد در سفر های خارجی
اجاره هتل و ماشین در کشور های خارجی
قابل استفاده در POS ها و ATM های سراسر دنیا
شارژ سریع کارت در هر جای دنیا توسط کارت شتاب
خرید سرویس / محصول از کلیه سایت های خارجی
تعرفه ویزا کارت ها
برای هر نیاز شما یک کارت هست ...!
VIRTUAL MASTER
 • قابلیت استفاده از دستگاه POS
 • قابلیت استفاده در ATM
 • استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
 • حک شدن نام دارنده روی کارت
 • مدت اعتبار کارت 1 ماه
 • قابلیت تمدید
 • میزان دفعات شارژ 0
 • اینترنت بانک
 • ایمیل بانک
 • افتتاح حساب بانکی روی کارت
 • نیاز به ارائه اسکن پاسپورت جهت
 • سقف برداشت روزانه $500
 • میزان سپرده اولیه جهت $0
 • میزان اعتبار اولیه داخل کارت $500 - $25
 • هزینه کارت $6
GIFT MASTER
 • قابلیت استفاده از دستگاه POS
 • قابلیت استفاده در ATM
 • استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
 • حک شدن نام دارنده روی کارت
 • مدت اعتبار کارت 1 سال
 • قابلیت تمدید
 • میزان دفعات شارژ 0
 • اینترنت بانک
 • ایمیل بانک
 • افتتاح حساب بانکی روی کارت
 • نیاز به ارائه اسکن پاسپورت جهت
 • سقف برداشت روزانه $1000
 • میزان سپرده اولیه جهت $0
 • میزان اعتبار اولیه داخل کارت $1000 تا 50$
 • هزینه کارت $14
TRAVEL MASTER
 • قابلیت استفاده از دستگاه POS
 • قابلیت استفاده در ATM
 • استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
 • حک شدن نام دارنده روی کارت
 • مدت اعتبار کارت 2 سال
 • قابلیت تمدید
 • میزان دفعات شارژ نامحدود
 • اینترنت بانک
 • ایمیل بانک
 • افتتاح حساب بانکی روی کارت
 • نیاز به ارائه اسکن پاسپورت جهت
 • سقف برداشت روزانه $5000
 • میزان سپرده اولیه جهت $0
 • میزان اعتبار اولیه داخل کارت $0
 • هزینه کارت $60
VISA ELECTRON
 • قابلیت استفاده از دستگاه POS
 • قابلیت استفاده در ATM
 • استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
 • حک شدن نام دارنده روی کارت
 • مدت اعتبار کارت 3 سال
 • قابلیت تمدید
 • میزان دفعات شارژ نامحدود
 • اینترنت بانک
 • ایمیل بانک
 • افتتاح حساب بانکی روی کارت
 • نیاز به ارائه اسکن پاسپورت جهت
 • سقف برداشت روزانه $1000
 • میزان سپرده اولیه جهت $0
 • میزان اعتبار اولیه داخل کارت $0
 • هزینه کارت $249
VISA CLASSIC
 • قابلیت استفاده از دستگاه POS
 • قابلیت استفاده در ATM
 • استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
 • حک شدن نام دارنده روی کارت
 • مدت اعتبار کارت 3 سال
 • قابلیت تمدید
 • میزان دفعات شارژ نامحدود
 • اینترنت بانک
 • ایمیل بانک
 • افتتاح حساب بانکی روی کارت
 • نیاز به ارائه اسکن پاسپورت جهت
 • سقف برداشت روزانه $2000
 • میزان سپرده اولیه جهت $100
 • میزان اعتبار اولیه داخل کارت $0
 • هزینه کارت $349
VISA GOLD
 • قابلیت استفاده از دستگاه POS
 • قابلیت استفاده در ATM
 • استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
 • حک شدن نام دارنده روی کارت
 • مدت اعتبار کارت 2 سال
 • قابلیت تمدید
 • میزان دفعات شارژ نامحدود
 • اینترنت بانک
 • ایمیل بانک
 • افتتاح حساب بانکی روی کارت
 • نیاز به ارائه اسکن پاسپورت جهت
 • سقف برداشت روزانه $4000
 • میزان سپرده اولیه جهت $500
 • میزان اعتبار اولیه داخل کارت $0
 • هزینه کارت $489
تماس با جهان کارت
پشتیبانی همیشگی ...!

اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید , با شما تماس میگیریم

کانال تلگرام